Spring til indhold
Hjemmeside » Disclaimer

Disclaimer

Oplysningerne på dette websted er udelukkende til generelle informationsformål. “Under Valnøddetræet” giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Din brug af webstedet sker udelukkende på egen risiko. Dette websted kan indeholde links til indhold fra tredjeparter, som vi ikke garanterer, støtter eller påtager os ansvar for.

The information on this website is for general informational purposes only. “Under Valnøddetræet” makes no representation or warranty, express or implied. Your use of the site is solely at your own risk. This site may contain links to third party content, which we do not warrant, endorse, or assume liability for.

Die Informationen auf dieser Website dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken. “Under Valnøddetræet” gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie. Die Nutzung der Website erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. Diese Website kann Links zu Inhalten von Dritten enthalten, für die wir keine Garantie, Unterstützung oder Haftung übernehmen.